Met dank aan …

Buste van Homerus (Romeinse kopie van een verloren gegaan Grieks origineel; marmer; collectie British Museum)

Het schrijven van dit boek zou niet mogelijk zijn geweest zonder kennisname van de klassieke auteurs. Echter kan het zonder problemen gelezen worden zonder eerst de klassieke schrijvers te raadplegen! Dus: als u deze schrijvers nog niet heeft gelezen, doe geen moeite! De schrijver van Ariadne van Europa heeft dat al voor u gedaan …

Zo zijn vele teksten en verhaallijnen ontleend aan:

Homerus (Griekse dichter plm. 8e eeuw v. Chr.); Ilias; Odyssee

Hesiodus (Griekse schrijver uit Boeotië, 8e eeuw v. Chr.), Theogonia; Catalogus van Vrouwen

Nonnos van Panopolis (Griekse dichter uit Egypte, 5e eeuw v. Chr.); Dionysiaca

Hammurabi (koning van Babylonië 1792 – 1750 v. Chr.); Codex

Herodotus (Grieks geschiedschrijver uit Halicarnassus, 484 – 425 v. Chr); De Perzische Oorlogen

Thucydides (Griekse historicus plm. 460 v. Chr.); De Peloponnesische Oorlog

Plato (Athene, ca. 427 v. Chr. – 347 v. Chr., Grieks filosoof en schrijver); Phaedo

Apollonius Rhodius (Griekse schrijver 3e eeuw v. Chr.); Argonautica

Cicero (Marcus Tullius Cicero, Romeins retoricus en advocaat, Rome, 106 – 43 v. Chr.); De Natura Deorum

Ovidius (Publius Ovidius Naso, Romeins dichter, 43 v. Chr. – 17/18 AD); Metamorfosen

Pausanias (Griekse schrijver ca. 115 AD Lydië – 180 AD, Rome); Beschrijving van Griekenland

Pseudo-Apollodorus (onbekende Griekse mythograaf, 2e eeuw AD); Bibliotheca

Hyginus (Gaius Iulius Hyginus, Romeins bibliothecaris en mythograaf, 2e eeuw AD); Fabulae