Introductie

Pasiphaë versiert de stier met bloemen. Frans, Parijs of Sèvres;
Reliëf in glas. Tussen 1891 en 1907 (22.9 x 33.0 cm)
Metropolitan Museum of Art, New York City, Verenigde Staten

Ariadne van Europa is de eerste gepubliceerde roman van Henk Ruis.

Henk heeft in de loop van de tijd al wel diverse stukken geschreven, waaronder korte verhalen maar ook delen van romans, welke echter tot op heden niet gepubliceerd werden. Ditmaal heeft Henk echter stug doorgezet en een complete historische roman voltooid.

Henk heeft als advocaat natuurlijk het schrijven al als beroep, zij het dat de werkstukken die hij als zodanig opstelt niet zo zeer voor publicatie bedoeld zijn. Wel ziet hij zelf de advocatuur in belangrijke mate als een kwestie van teksten schrijven. Teksten die goed moeten lopen, de aandacht van de lezer vast moeten houden en een innerlijke overtuigingskracht moeten hebben.

Henk heeft in zijn jonge jaren het gymnasium bezocht, en heeft sindsdien altijd al een warme belangstelling gehad voor de Griekse mythologie. In een later stadium werd deze sluimerende belangstelling opnieuw gewekt door het lezen van de roman ‘Mythos’ van Stephen Fry (november 2017).

Toen Henk zich opnieuw in de Griekse mythen verdiepte viel hem op hoezeer die verhalen waren ingekleurd door de klassieke Grieken. Aloude verhalen die samenhingen met de pre-Griekse cultuur van Kreta werden over het algemeen verteld op een wijze waarbij de Kretenzers er nogal slecht van af kwamen, met een koningin die paarde met een stier en een monster baarde, met een boosaardige koning Minos die mensenoffers bracht en met diens dochter Ariadne die – om in wezen onbegrijpelijke redenen – haar vader verraadde om er met de grote Griekse held Theseus van door te gaan. Dit laatste alleen om door diezelfde held op het eiland Naxos achtergelaten te worden.

Bij nadere bestudering van de aloude verhalen en bij verwijdering van de oude laag van stof en vernis die daar in de loop der vele jaren overheen is ontstaan blijkt dat daaronder een heel andere laag van verhalen schuilgaat. Dit levert een frisse kijk op deze aloude geschiedenis op die de moeite waard is om opnieuw verteld te worden.

Met Ariadne van Europa wil Henk Ruis niet alleen het verhaal vertellen van de eerste feministe van Europa, maar tevens de reputatie van de inwoners van het antieke Kreta rehabiliteren. In dit verhaal komen de klassieke Grieken er minder fraai op te staan dan gebruikelijk.

Dalfsen, februari 2020