Inhoudsopgave

Voorwoord: 5

Boek 1 De beginjaren

Hoofdstuk 1: Het probleem 9
Hoofdstuk 2: Kri-Kri 17
Hoofdstuk 3: Een teken van de Goden 21
Hoofdstuk 4: De man die Koning wilde worden 29
Hoofdstuk 5: De regeling 33
Hoofdstuk 6: De stier 37
Hoofdstuk 7: Pasiphaë over mannen 39
Hoofdstuk 8: Tijd om te gaan 49
Hoofdstuk 9: De nieuwe Koning 55
Hoofdstuk 10: Na afloop van het feest 61
Hoofdstuk 11: Werk aan de winkel 65
Hoofdstuk 12: Europa 73
Hoofdstuk 13: De jacht op de stier 77
Hoofdstuk 14: Daedalus 79
Hoofdstuk 15: De zaak van de ontrouwe echtgenoot 81
Hoofdstuk 16: Familiebanden 87
Hoofdstuk 17: Ontmoeting met Zeus 93
Hoofdstuk 18: De huwelijkscadeaus van Europa 101
Hoofdstuk 19: De dood van Katreus 109
Hoofdstuk 20: De stier is gevangen 113
(eind van boek 1)

Boek 2 Het noodlot

Hoofdstuk 21: De wetten 119
Hoofdstuk 22: Daedalus over de schijf van Phaistos 125
Hoofdstuk 23: Pasiphaë en de stier 133
Hoofdstuk 24: De schoonheid van de Godinnen 137
Hoofdstuk 25: De koloniën 145
Hoofdstuk 26: Daedalus en de mechanische koe 149
Hoofdstuk 27: De wraak van Poseidon 155
Hoofdstuk 28: Minotaurus en andere ontwikkelingen 159
Hoofdstuk 29: Idomeneus keert terug 165
Hoofdstuk 30: Ontmoeting op het strand 167
Hoofdstuk 31: De bard 177
Hoofdstuk 32: De Spelen 183
Hoofdstuk 33: De paardenrace 189
Hoofdstuk 34: De atletiekwedstrijden 195
Hoofdstuk 35: Theseus en Minotaurus 197
Hoofdstuk 36: Ariadne op Dia 203
Hoofdstuk 37: Oorlog met Attica 209
Hoofdstuk 38: Daedalus en Ikarus 213
Hoofdstuk 39: Minos op Sicilië 219
Hoofdstuk 40: De rechters in de onderwereld 223
Hoofdstuk 41: Ariadne en Dionysus 227

Notities van de auteur (per hoofdstuk): 231

Epiloog: 245